Mobile Friseurmeisterin Natalie Gut
  • Am Bahnhof 88 51147 Köln
  • Mobil: 01799247518 Telefon : 02203/1869255
  • Email: natalie@profihaar-gut.com
  • Internet: www.profihaar-gut.com
Deutsche Friseurmeisterin mit Betriebswirt des Handwerks
  • Zuständige Kammer: Handwerkskammer Köln
  • Betriebsnummer: F129767K6S
  • Steuernummer: 216/5064/0856